โรงพยาบาลศูนย์เชียงรายประชานุเคราะห์ จัดประชุมคณะทำงานทีมวิจัยและติดตามโครงการฯ ครั้งที่ 4

วันที่ 11 พฤศจิกายน 2562  โรงพยาบาลศูนย์เชียงรายประชานุเคราะห์  จัดประชุมคณะทำงานทีมวิจัยและติดตามโครงการฯ ครั้งที่ 4 โครงการพัฒนาระบบข้อมูลการแพทย์ฉุกเฉินอย่างไร้รอยต่อและคุณภาพบริการการแพทย์ฉุกเฉินด้านหลอดเลือดสมอง หลอดเลือดหัวใจและอุบัติเหตุจราจร จังหวัดเชียงราย ณ ห้องประชุมสำนักวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

วันที่เผยแพร่
2019-11-13
ผู้เผยแพร่
Admin