โรงพยาบาลศูนย์เชียงรายประชานุเคราะห์ จัดประชุมคณะทำงานทีมวิจัยออกแบบการพัฒนาระบบโปรแกรมข้อมูลให้ครบวงจร

วันที่ 17 พฤศจิกายน 2562 โรงพยาบาลศูนย์เชียงรายประชานุเคราะห์   นำโดย  นพ. สมศักดิ์. อุทัยพิบูลย์  จัดประชุมคณะทำงานทีมวิจัย ออกแบบการพัฒนาระบบโปรแกรมข้อมูลให้ครบวงจร เพื่อไม่ให้เกิดความซ้ำซ้อน ภายใต้ โครงการพัฒนาระบบข้อมูลการแพทย์ฉุกเฉินอย่างไร้รอยต่อและคุณภาพบริการการแพทย์ฉุกเฉินด้านหลอดเลือดสมอง หลอดเลือดหัวใจและอุบัติเหตุจราจร จังหวัดเชียงราย ณ ห้องประชุมสำนักวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง 

วันที่เผยแพร่
2019-11-20
ผู้เผยแพร่
Admin