สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ จัดประชุมเรื่องการวางระบบเชื่อมโยงข้อมูลสถานการณ์โรค ภัยสุขภาพและข้อมูลบริการการแพทย์ฉุกเฉิน ครั้ง ที่ 2

วันที่ 14 พฤศจิกายน 256  สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่  จัดประชุมเรื่องการวางระบบเชื่อมโยงข้อมูลสถานการณ์โรค ภัยสุขภาพและข้อมูลบริการการแพทย์ฉุกเฉิน ครั้ง ที่ 2  วาแผนระบบการแพทย์ฉุกเฉิน ปัญหาหมอกควัน และการดูแลต่อเนื่อง  ณ ห้องประชุมอินทนนท์ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่

วันที่เผยแพร่
2019-11-20
ผู้เผยแพร่
Admin