โรงพยาบาลนครพิงค์ ดำเนินโครงการจัดประชุมครั้งที่ 5

วันที่ 20 พฤศจิกายน 2562 โรงพยาบาลนครพิงค์ ดำเนินโครงการจัดประชุมครั้งที่ 5  ประชุมกรรมการฯร่วมกับตัวแทนแต่ละแผนก ของโรงพยาบาล ได้แก่ ER/ OPD /เวชกรรมสังคม/ X-RAY /LAB/พัสดุ/ การเงิน/Referal center/OR/IPD/กลุ่มงานเภสัช เพื่อชี้แจงรายละเอียดการดำเนินกิจกรรมและระดมความคิดเห็น เพื่อแก้ไข เพิ่มเติมTOR สำหรับพัฒนาโปรแกรม และระบบการเชื่อม ต่อข้อมูลผู้ป่วยตั้งแต่ นอกโรงพยาบาลและภายในโรงพยาบาล ภายใต้โครงการการพัฒนาระบบบริการฉุกเฉินด้านการแพทย์และสาธารณสุขแบบไร้รอยต่อจังหวัดเชียงใหม่ในยุค 4.0  ณ ห้องประชุมชั้น6 อาคารอำนวยการ โรงพยาบาลนครพิงค์

วันที่เผยแพร่
2019-11-20
ผู้เผยแพร่
Admin