โรงพยาบาลศูนย์เชียงรายราชประชานุเคราะห์ วางแผนการดำเนินงานในระบบ EMS Service Flow ร่วมกับทีมอาจารย์จากมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

วันที่ 22 พฤศจิกยน 2652 โรงพยาบาลศูนย์เชียงรายราชประชานุเคราะห์ นำโดย นายแพทย์สมศักดิ์ อุทัยพิบูลย์ วางแผนการดำเนินงานในระบบ EMS Service Flow ร่วมกับทีมอาจารย์จากมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงภายใต้โครงการพัฒนาระบบข้อมูลการแพทย์ฉุกเฉินอย่างไร้รอยต่อและคุณภาพบริการการแพทย์ฉุกเฉินด้านหลอดเลือดสมอง หลอดเลือดหัวใจและอุบัติเหตุจราจร จังหวัดเชียงราย ณ ศูนย์ AOC โรงพยาบาลศูนย์เชียงรายประชานุเคราะห์

วันที่เผยแพร่
2019-11-22
ผู้เผยแพร่
Admin