โรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์ ได้จัดประชุมติดตามงานรายไตรมาส

วันที่ 2 ธันวาคม 2562. โรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์ โดยมี นายแพทย์สมศักดิ์ อุทัยพิบูลย์ เป็นประธานในการประชุมได้จัดประชุมติดตามงานรายไตรมาสโดยทีมผู้วิจัยรายงานความก้าวหน้าให้กับทีมผู้รับผิดชอบหลักของแต่ละหน่วยงานและที่ปรึกษาโครงการฯ โครงการพัฒนาระบบข้อมูลการแพทย์ฉุกเฉินอย่างไร้รอยต่อและคุณภาพบริการการแพทย์ฉุกเฉินด้านหลอดเลือดสมอง หลอดเลือดหัวใจและอุบัติเหตุจราจร จังหวัดเชียงราย ณ ห้องประชุม DSS โรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์

วันที่เผยแพร่
2019-12-03
ผู้เผยแพร่
Admin