โรงเรียนผ่านศึกสงเคราะห์ จัดประชุมถ่ายทอดโปรแกรมการเรียนรู้และกระบวนการถ่ายทอดความรู้ด้านการแพทย์ฉุกเฉินสู่การนำร่องไปใช้ในโรงเรียนต้นแบบ จ.เชียงราย

วันที่่ 6 ธันวาคม 2562  โรงเรียนผ่านศึกสงเคราะห์ จัดประชุมถ่ายทอดโปรแกรมการเรียนรู้และกระบวนการถ่ายทอดความรู้ด้านการแพทย์ฉุกเฉินสู่การนำร่องไปใช้ในโรงเรียนต้นแบบ จ.เชียงราย  ภายใต้โครงการการวิจัยและพัฒนาโปรแกรมการเรียนรู้และกระบวนการถ่ายทอดความรู้ด้านการแพทย์ฉุกเฉินเชิงสร้างสรรค์อย่างมีส่วนร่วม จังหวัดเชียงราย 

วันที่เผยแพร่
2019-12-06
ผู้เผยแพร่
Admin