โรงพยาบาลฝางจัดอบรมจิตอาสา จากโรงพยาบาลฝาง

วันที่ 4 ธันวาคม 2562  โรงพยาบาลฝางจัดอบรมตัวแทนที่เข้าร่วมเป็นจิตอาสาในการทำกิจกรรมของโรงพยาบาลฝาง ผู้เข้าร่วมอบรมจำนวน 30 คน ภายใต้โครงการผลิตต้นแบบอาสาสมัครฉุกเฉินเพื่อดูแลชุมชน (Trainer of the training)  ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลแม่คะ 

วันที่เผยแพร่
2019-12-06
ผู้เผยแพร่
Admin