โรงพยาบาลสันป่าตองเยี่ยมดูระบบข้อมูลและระบบคัดกรองของงานการแพทย์ฉุกเฉินของโรงพยาบาลสารภีและโรงพยาบาลสันกำแพง

วันที่ 3 ธันวาคม 2562 โรงพยาบาลสันป่าตองเยี่ยมดูระบบข้อมูลและระบบคัดกรองของงานการแพทย์ฉุกเฉินของโรงพยาบาลสารภีและโรงพยาบาลสันกำแพง ภายใต้โครงการการพัฒนาระบบการดูแลผู้ป่วยฉุกเฉินที่ห้องฉุกเฉิน 

วันที่เผยแพร่
2019-12-11
ผู้เผยแพร่
Admin