คณะสาธารณสุขศาสตร์ มช. ร่วมกับ ศูนย์นวัตรกรรมการสื่อสาร คณะการสื่อสารมวลชน มช. จัดอบรมการเขียนข่าวเพื่อการสื่อสารและนำเสนอในยุคสื่อดิจิทัล

วันที่ 18 ธันวาคม 2562 เวลา  คณะสาธารณสุขศาสตร์ มช. ร่วมกับ ศูนย์นวัตรกรรมการสื่อสาร คณะการสื่อสารมวลชน มช. จัดอบรมเชิงปฏิบัติ (workshop) การเขียนข่าวเพื่อการสื่อสารและนำเสนอในยุดสื่อดิจิทัล ภายใต้โครงการ "การพัฒนาระบบบริการเพื่อการดูแลภาวะฉุกเฉินด้านการแพทย์และสาธารณสุขอย่างครบวงจร" ณ โรงแรม ไอบิส สไตล์ โฮเต็ล เชียงใหม่ ห้องประชุม Ibis3 ชั้น 2

วันที่เผยแพร่
2019-12-20
ผู้เผยแพร่
Admin