ทีมติดตามประเมินผลโครงการ SECSI คณะสาธารณสุขศาสตร์ มช. เยี่ยมติดตามการดำเนินงานพื้นที่อำเภอจอมทอง

วันที่ 17 ธันวาคม 2562 ทีมติดตามประเมินผลโครงการ SECSI คณะสาธารณสุขศาสตร์ มช. เยี่ยมติดตามการเสนอโครงการ และให้คำปรึกษาการดำเนินงานของโรงพยาบาลจอมทอง ณ ห้องประชุมแพทย์ฉุกเฉินโรงพยาบาลจอมทอง 

วันที่เผยแพร่
2019-12-20
ผู้เผยแพร่
Admin