โรงพยาบาลนครพิงค์ ดำเนินการประชุมกลุ่มสนุบสนุนด้านระบบข้อมูลของโรงพยาบาล

วันที่ 19 ธันวาคม 2562 โรงพยาบาลนครพิงค์ ดำเนินการประชุมกลุ่มสนุบสนุนด้านระบบข้อมูลคณะทำงานด้านข้อมูลที่เกี่ยวข้อง ร่วมกันขับเคลื่่อนโครงการ ภายใต้โครงการการพัฒนาระบบบริการฉุกเฉินด้านการแพทย์และสาธารณสุขแบบไร้รอยต่อจังหวัดเชียงใหม่ในยุค 4.0 ณ ห้องประชุมโรงพยาบาลนครพิงค์

วันที่เผยแพร่
2019-12-24
ผู้เผยแพร่
Admin