รองศาสตราจารย์ ดร.วราภรณ์ บุญเชียง รองคณะบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์ มช. พร้อมกับทีมงานวิจัย เข้าคาราวะ ท่านนายแพทย์จตุชัย มณีรัตน์ นายแพทย์สาธารธสุขจังหวัดเชียงใหม่ เนื่องในวาระดิถีปีหม่

วันที่ 6 มกราคม 2563 รองศาสตราจารย์ ดร.วราภรณ์ บุญเชียง รองคณะบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พร้อมกับทีมงานวิจัย โครงการการพัฒนาระบบบริการเพื่อการดูแลภาวะฉุกเฉินด้านการแพทย์และสาธารณสุขอย่างครบวงจร เข้าคาราวะ ท่านนายแพทย์จตุชัย มณีรัตน์ และ นายแพทย์สาธารธสุขจังหวัดเชียงใหม่ เนื่องในวาระดิถีปีหม่ ณ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ 

วันที่เผยแพร่
2020-01-09
ผู้เผยแพร่
Admin