โรงเรียนผ่านศึกสงเคราะห์ 1 เข้าร่วมนำเสนอข้อมูลจากงานวิจัยเพื่อผลักดันเชิงนโยบายในการพัฒนาการเรียนรู้ด้านการแพทย์ฉุกเฉิน การปฐมพยาบาล การช่วยฟื้นคืนชีพ (CPR)

วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 08.30-14.00 น. นายเกรียงศักดิ์ ยุทโท ผู้อำนวยการโรงเรียนผ่านศึกสงเคราะห์ 1 เข้าร่วมนำเสนอข้อมูลจากงานวิจัยเพื่อผลักดันเชิงนโยบายในการพัฒนาการเรียนรู้ด้านการแพทย์ฉุกเฉิน การปฐมพยาบาล การช่วยฟื้นคืนชีพ (CPR) และการใช้เครื่องฟื้นคืนชีพคลื่นหัวใจด้วยไฟฟ้าแบบอัตโนมัติ (AED)ในโรงเรียนซึ่งได้รับการสนับสนุนจากโครงการการพัฒนาระบบบริการเพื่อการดูแลภาวะฉุกเฉินด้านการแพทย์และสาธารณสุขอย่างครบวงจร พบฉ. โดยคณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ซึ่งมีการนำเสนอร่วมกับสถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ(สพฉ.) นำโดย ร.อ.นพ อัจฉริยะ แพงมา เลขาธิการฯ และสำนักวิจัยและพัฒนาวิชาการ มีนายธีรพงษ์ สารแสน รองปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานการประชุม ณ ห้องประชุมอภัย จันทวิมล กระทรวงศึกษาธิการ ซึ่งประธานและที่ประชุมเห็นด้วยในการดำเนินการและเห็นชอบให้มีการขับเคลื่อนต่อ

วันที่เผยแพร่
2020-02-13
ผู้เผยแพร่
Admin