สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ จัดประชุมคณะทำงานโครงการการพัฒนาระบบเชื่อมโยงโปรแกรมที่เกี่ยวข้องกับบริการเพื่อการดูแลภาวะฉุกเฉินด้านการแพทย์และสาธารณสุข จังหวัดเชียงใหม่

วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2563 งานข้อมูลเทคโนโลยีสารสนเทศ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ ได้จัดประชุมคณะทำงานโครงการการพัฒนาระบบเชื่อมโยงโปรแกรมที่เกี่ยวข้องกับบริการเพื่อการดูแลภาวะฉุกเฉินด้านการแพทย์และสาธารณสุข จังหวัดเชียงใหม่ ครั้งที่2/2563 ผู้ที่รับผิดชอบงานในพื้นที่และผู้เกี่ยวข้องเข้าประชุมเพื่อติดตามความก้าวหน้า และร่วมหารือเกี่ยวกับการดำเนินงานโครงการ ณ ห้องประชุมสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่

วันที่เผยแพร่
2020-02-21
ผู้เผยแพร่
Admin