คณะทำงานโครงการพัฒนาติดตาม ประเมินผลโครงการย่อยฯ เยี่ยมติดตามการดำเนินโครงการในส่วนการพัฒนาระบบเชื่อมโยงโปรแกรมบริการเพื่อการดูแลภาวะฉุกเฉินด้านการแพทย์และสาธารณสุข จังหวัดเชียงใหม่

วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2563 คณะทำงานโครงการพัฒนาติดตาม ประเมินผลโครงการย่อยฯ เยี่ยมติดตามการดำเนินงานโครงการการพัฒนาระบบเชื่อมโยงโปรแกรมที่เกี่ยวข้องกับบริการเพื่อการดูแลภาวะฉุกเฉินด้านการแพทย์และสาธารณสุข จังหวัดเชียงใหม่ ครั้งที่2/2563  ณ ห้องประชุมสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่

วันที่เผยแพร่
2020-02-21
ผู้เผยแพร่
Admin