โรงพยาบาลอมก๋อย จัดทำโครงการ Omkoi EMS Rally ครั้งที่ 1 ระดับอำเภออมก๋อย

วันที่ 13-14 กุมภาพันธ์ 2563 ที่ผ่านมา โรงพยาบาลอมก๋อย ได้จัดทำโครงการ Omkoi EMS Rally ครั้งที่ 1 ระดับอำเภออมก๋อย ขึ้น   มีผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วยตัวแทนเจ้าหน้าที่กู้ชีพจาก 7 อปท สมาคมกุศลสงเคราะห์จุดอมก๋อย เจ้าหน้าที่ รพ.สต และเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลอมก๋อย จำนวน 65 คน  เพื่อประชุมเจ้าหน้าที่กู้ชีพในพื้นที่เรื่องการปฐมพยาบาลและการช่วยฟื้นคืนชีพขั้นพื้นฐาน จัดตั้งเครือข่ายและช่องทางการสื่อสารระหว่างเครือข่ายอาสาสมัคร และเพื่อมีการฝึกซ้อมเจ้าหน้าที่กู้ชีพให้สามารถช่วยเหลือผู้บาดเจ็บในสถานการณ์ฉุกเฉินได้ ภายใต้โครงการพัฒนาการเข้าถึงบริการการแพทย์ฉุกเฉินในพื้นที่ทุรกันดาร อำเภออมก๋อย 

วันที่เผยแพร่
2020-03-02
ผู้เผยแพร่
Admin