ทีมโครงการ secsi คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ร่วมประชุมเตรียมรับมือการระบาดและสถานการณ์ไวรัส COVID-19 ระยะที่ 3 ในจังหวัดเชียงใหม่

วันที่  6  มีนาคม 2563  คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โครงการการพัฒนาแผนการตอบโต้ภาวะฉุกเฉินด้านสาธารณสุขจากการระบาดของโรค COVID-19 แบบบูรณาการระดับจังหวัด ร่วมประชุมปรึกษาหารือวางแผนกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการดำเนินการเตรียมรับมือการระบาดและสถานการณ์ไวรัส COVID-19 ระยะที่ 3 ในจังหวัดเชียงใหม่ ณ ห้องประชุมอินทนน สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ 

วันที่เผยแพร่
2020-03-09
ผู้เผยแพร่
Admin